Informasjon


01.11.2019

Generelle salgsbetingelser

Generelle salgsbetingelser oppdatert
Les mer


01.11.2019

Prisjustering

Som en følge av økte innkjøpspriser vil vi måtte foreta en mindre prisjustering fra 1.1.2020. Dette gjelder ikke for deg som omfattes av prisgarantien på 18 måneder fra du bestilte ditt abonnement. Hvis prisen på det produkt du abonnerer på blir justert opp i garantiperioden fremkommer økningen som en rabatt på din faktura.