Salgs- og leveringsbetingelser

Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for abonnementsavtaler og alt salg av varer fra efi.no. (samt våre produktspesifikke undersider) til forbrukere. Betingelsene utgjør sammen med bestillingen det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet (heretter omtalt som "avtalen".) EFI AS selger kun varer til personer over myndighetsalder,18 år. Er du under myndighetsalder, må en foresatt handle for deg.
Alle våre varer kan brukes i Norge.

Selger etter avtalen er EFI AS, org. nr. 937 678 819, Stenersgata 2, Postboks 600 Sentrum, 0106 Oslo. Abonnent/kjøper etter avtalen er den person som er oppgitt som abonnent/kjøper i bestillingen.

Avtalen gjelder forbrukerkjøp og reguleres, foruten av denne avtale, av blant annet forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven og e-handelsloven.

Abonnementet

Bestilling av abonnement på varer skjer kun fra efi.no, og forutsetter at du inngår et løpende abonnement. Ved førstegangs kjøp mottar du en startpakke der produktet er betydelig rabattert inklusive frakt, eller en startpakke med gratis produkt der du kun betaler frakt. Fraktkostnadene kan variere fra et produkt til et annet og fremkommer ved bestilling.

Ved førstegangs kjøp blir du automatisk abonnent. Dersom du ikke ønsker å fortsette å abonnere, gir du oss melding om det innen angitt avbestillingsfrist på 2 til 4 uker etter at du mottok din startpakke. Slik melding kan du gi ved å logge deg inn på MIN SIDE efi.no/login med ditt kundenummer, eller e-post: kundeservice@mail.efi.no. Du kan også ringe kundeservice på 987 01 444 eller sende brev til EFI AS, Kundeservice, Postboks 600 Sentrum, 0106 Oslo. Ved henvendelser til kundeservice er det viktig at du oppgir kundenummer, navn og adresse.

Som abonnent mottar du løpende leveringer av det/de produkter du har bestilt. Produktet leveres løpende, med intervall avhengig av det/de produkter du har kjøpt. Leveringsintervallene kommer frem ved din bestilling. Du kan selv enkelt administrere ditt abonnement på MIN SIDE (hoppe over leveranser, bestille ekstra, foreta adresseendringer etc.)

Du kan når som helst avslutte ditt abonnement, og det er ingen krav til minstekjøp av noen produkter. Oppsigelse av abonnementet gjør du enkelt på MIN SIDE, eller e-post: kundeservice@mail.efi.no. Du kan også ringe kundeservice på 987 01 444, eller sende brev til EFI AS, Kundeservice, Postboks 600 Sentrum, 0106 Oslo. Hvis du ikke bruker MIN SIDE til selv å administrere ditt/dine abonnement, ber vi om at du oppgir kundenummer, navn og adresse ved henvendelser til kundeservice.

Priser

I alle våre priser inngår merverdiavgift (moms). Dersom merverdiavgiftssatsen skulle endres, forbeholder vi oss retten til å justere våre priser med tilsvarende beløp. Vi tilstreber å holde en stabil pris på alle våre abonnement produkter, men må ta forbehold om å kunne heve priser i samsvar med den normale prisøkningen i markedet uten å varsle særskilt om dette. Som abonnent har du 12 måneders prisgaranti (fastpris) fra du inngår abonnementsavtale. Skulle prisen på det produkt du abonnerer på øke i prisgarantiperioden, vil økningen vises som en rabatt på din faktura.

I tillegg til selve produktprisen kommer frakt for forsendelsen, for tiden fra kr 29 - 59. Vi tar forbehold mot eventuelle trykk- og/eller skrivefeil i de angitte priser.

Opplysninger gitt på efi.no (samt våre produktspesifikke undersider); Vi tar forbehold om eventuelle skrive- og/eller trykkfeil på våre nettsider, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til den informasjon som er gitt.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere ditt kjøp/abonnement dersom produktet er utsolgt. Dersom en vare er utsolgt vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til ditt kjøp/abonnement, eller kansellere kjøpet/abonnementet.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere bestillinger uten forvarsel dersom det foreligger mistanke om misbruk.

Betaling

Som kredittgodkjent kunde hos EFI AS vil du motta dine varer sammen med en faktura med en betalingsfrist på 14 – 30 dager. Du får dermed en rentefri kreditt. Foruten prisen på varen tilkommer det frakt - for tiden kr 29 - 59.

Dersom fakturaen ikke betales i rett tid, kan EFI AS gjøre krav på forsinkelsesrente, i henhold til forsinkelsesrenteloven (17.12.1976 nr 100). Purregebyr påløper dersom fakturaen ikke betales i rett tid.

Pr. desember 2023 belaster vi ikke kunder med hverken fakturagebyr, kredittkortgebyr eller andre gebyr i forbindelse med betaling. Men vi tar forbehold om at det kan innføres uten varsel for eksisterende og fremtidige betalingsformer.

På noen av våre produktspesifikke undersider kan du betale din bestilling med kredittkort og du blir informert om alle utgifter som måtte tilkomme under kjøpsprosessen. I det øyeblikk din bestilling mottas via disse nettsidene foretas det en reservasjon på ditt betalingskort for å sikre at det finnes midler til å dekke kjøpesummen og fullføre transaksjonen. Hvis reservasjon ikke kan foretas forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Informasjon om dette vil i så fall bli gitt.

E-faktura: Efi tilbyr e-faktura, og dersom du har krysset av for e-faktura i din nettbank vil du automatisk motta e-faktura fra oss. E-fakturaen vil dukke opp i din nettbank ca. en uke før varepakken kommer i posten.

Force Majeure

Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for EFI AS å oppfylle sine forpliktelser i avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som "force majeure", opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.

Som force majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.

Angrerett - EFI garanti

I henhold til angrerettloven (21.12.2000 nr 105) har du 14 dagers angrefrist på det du kjøper ved såkalt "fjernsalg". Efi AS tilbyr imidlertid en utvidet returgaranti/angrerett, som innebærer at du har full returrett på alle forsendelser i 30 dager, uavhengig av årsak. Dette gjelder regnet fra den dag du får den bestilte vare i din besittelse. For å benytte deg av angreretten må du kontakte oss og tydelig oppgi at du vil benytte din angrerett. Du kan benytte dette angrerettskjemaet (link), men det er ikke obligatorisk. For å oppfylle angrerettfristen er det tilstrekkelig at du gir beskjed innen fristen og at varen(e) returneres som beskrevet nedenfor. Du må returnere varen (e) eller levere den (de) til oss uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 30 dager etter mottagelse. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varen (e) før fristen er utløpt. Du må selv bære de faktiske kostnadene ved en retur. Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varens verdi som skyldes en annen håndtering av varen (e) enn den som er nødvendig for å fastslå den/deres art, egenskaper og funksjon. Angreretten gjelder ikke dersom varen er brukt eller dersom eventuell forsegling er brutt. Hvis du benytter din angrerett og returnerer som postpakke eller brev må du selv dekke fraktutgifter. Kontaktopplysninger dersom du ønsker å benytte deg av din angrerett: Efi as, Postboks 600 Sentrum, 0106 Oslo. Telefon 987 01 444. E-post: kundeservice@mail.efi.no eller benytt MIN SIDE. Hvis du har betalt varen, tilbakefører vi beløpet til din bankkonto. Fyll gjerne ut garantikortet som følger med forsendelsen og vedlegg det sammen med varen som returneres. Når vi har mottatt varen og konstatert at den ikke er skadet, refunderer vi det du har betalt så fort som mulig og senest innen 14 dager. Du kan returnere en vare uten å oppgi grunn for dette, men det er et ønske at du skriver litt om årsak hvis du returnerer varen. Dersom vi har sendt deg en feil eller defekt vare kan den returneres for vår kostnad. Kontakt kundeservice for å motta en returetikett som for dette formål må benyttes.

Du kan benytte dette angrerettskjemaet

Leveringsmåte/Leveringstid

Dine forsendelser får du stort sett levert direkte hjem i din egen postkasse uten oppkrav og lignende. Dersom din pakke mot formodning er for stor vil du kunne måtte hente den selv på ditt lokale postkontor/post i butikk. Vi tilstreber at du skal motta din forsendelse i løpet av 7 dager etter at din bestilling blir registrert. Skulle du ikke ha mottatt din bestilling i løpet av 14 dager kan du selvfølgelig kansellere den hvis du ønsker det.

Reklamasjon

Dersom en vare er levert med feil eller mangler kan du enten kreve omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet i henhold til forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er normalt 2 år etter at du mottok varen. Dersom varen er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år utvides reklamasjonsfristen til 5 år. For å kunne gjøre en mangel gjeldende må vi få beskjed rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Dersom du ønsker å heve kjøpet eller få en ny vare, returnerer du varen med feil sammen med opplysninger om navn adresse og telefonnummer. Vi betaler tilbake dine fraktutlegg. Kontaktopplysninger dersom du har en reklamasjon: Efi as, Postboks 600 Sentrum, 0106 Oslo. Telefon 987 01 444. E-post kundeservice@mail.efi.no eller benytt MIN SIDE. Ved henvendelser til kundeservice er det viktig at du oppgir kundenummer, navn og adresse. Ved en eventuell tvist kan du henvende deg til Forbrukerrådet eller det lokale forbrukerkontoret for å få hjelp. (Vår målsetting er at du skal slippe det, men vi vil selvfølgelig rette oss etter Forbrukerklageutvalgets avgjørelse skulle en tvist ha oppstått)

Lov og jurisdiksjon

Norsk lov og norsk jurisdiksjon skal gjelde for disse betingelsene.
Siste oppdatering: 04.12.2023.